OUR
MAGA
ZINE

המגזין של אולטימה
Made in Italy – המותג
מאת: אדר' כרמל זמיר
“נחושת נוצצה”, עיצוב וקורונה: צו השעה
מאת: איריס תלמי
Bay Window – חלום של חלון
מאת: אדר' כרמל זמיר
אדריכלות ועיצוב פנים קוהרנטיים – פטרישיה ויאל ואנטוניו צ’יטריו
מאת: אדר' כרמל זמיר
מעצב העל קארים ראשיד בהרצאה בלעדית בפני בוגרי אולטימה
מאת: אדר' כרמל זמיר

יכול להיות שעוד לא נרשמת?