OUR
MAGA
ZINE

המגזין של אולטימה
מדרגות כאלמנט פיסולי
מאת: בילי גרנות מתכננת ומעצבת פנים, ומנהלת אקדמית של אולטימה סקול בית ספר לעיצוב של מרכז הבנייה
הרומן שלנו עם משרד Zaha Hadid
מאת: אדריכלית כרמל זמיר
האבולוציה בהבנת קנה המידה האנושי בארכיטקטורה, בעיצוב פנים ובחיי היום יום
מאת: בילי גרנות מתכננת ומעצבת פנים- מנהלת אקדמית של המכללה לעיצוב פנים אולטימה סקול
Mo-Tel שיפוץ בית בלונדון
מאת: בילי גרנות מתכננת ומעצבת פנים- מנהלת אקדמית של המכללה לעיצוב פנים אולטימה סקול
Made in Italy – המותג
מאת: אדר' כרמל זמיר

יכול להיות שעוד לא נרשמת?